Sau khi tạo hiện tượng ký lục về đơn đặt hàng gần 4000 đơn hàng chỉ trong 12h mở bán Pre-order, VinFast đã chính thức công bố xe VinFast VFE35 sẽ bán tại Mỹ.

Với các thông số trạng bị công nghệ Vượt trội, VinFast VF E35 đang được đón chờ từ người tiêu dùng.